Thông báo giao dịch thanh toán của Khách hàng

THÔNG BÁO VỀ GIAO DỊCH THANH TOÁN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

Kính gửi:  Quý Khách hàng

Lời đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành  tới  quý Công ty trong thời gian qua đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trong thời gian vừa qua Công ty chúng tôi được biết có tình trạng lừa đảo trong thanh toán, cụ thể như sau:

Các Công ty và khách hàng giao dịch với đối tác qua Email. Hệ thống Email của các công ty và khách hàng đã bị các hacker xâm nhập và gửi Email thông báo việc thay đổi thông tin giao dich ngân hàng Tên tài khoản ; và số tài khoản ; tên ngân hàng … và đề nghị Quý Khách hàng thực hiện chuyển tiền vào tài khoản mới, nhưng thực tế là không hề có sự thay đổi trên.

Khi Quý khách hàng thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của Hacker , số tiền này sẽ bị chuyển vào tài khoản hoàn toàn không phải của Công ty.

Vì vậy, Khi nhận được Email thông báo về việc thay đổi thông tin giao dich ngân hàng (chủ tài khoản và số tài khoản)  thì Quý khách hàng có thể thực hiện các việc sau:

–          Kiểm tra kỹ địa chỉ Email ( có thể chỉ khác nhau một dấu chấm, hoặc một kí tự nhỏ) ;

–          Xác nhận trực tiếp với Công ty qua điện thoại hoặc bằng một hình thức khác.

Chúng tôi xin thông báo và xác nhận các tài khoản nhận thanh toán của chúng tôi như sau:

tai-khoan-nh

Kính mong Quý khách hàng lưu lại thông tin và chuyển khoản đúng tài khoản, tránh thất thoát về tài chính.

Trân trọng.

Leave A Comment

X
Hỗ trợ trực tuyến