Bảng giá cước tuyến Mỹ bang miễn thuế Oregon về Việt Nam

ĐỊA CHỈ BANG MIỄN THUẾ OREGON ĐỊA CHỈ 2
8230 SE Harrison St, Ste 330, Portland, Oregon

 

Post code: 97216

 

Tel: (971) 713-6031

 

Cách đặt ACC: PACIFIC +PCST + Mã KH

 

Post code:

 

Tel:

 

Cách đặt ACC:

X
Hỗ trợ trực tuyến